حمایت بیش از ۲۳۰ نماینده مجلس از رویکرد انقلابی دولت در سیاست خارجی


تهران – ایرنا – بیش از ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رویکرد انقلابی دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و عملکرد وزیر امور خارجه حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177228/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B3%DB%B0-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA