حمایت قاطبه نمایندگان از وحیدی/دخالت در عزل و نصب‌ها خلاف منویات رهبری است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در این شرایط حساس مخالف استیضاح وزیر کشور است، گفت: با توجه به حمایت قاطبه نمایندگان از عملکرد قوی وزیر کشور، موضوع استیضاح به نتیجه نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191513/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%AA