حملات حقوق بشری غرب علیه ایران با هدف تغییر مسیر مذاکره است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حملات جدید حقوق بشری غرب علیه ایران را با هدف تغییر مسیر مذاکره عنوان کرد وگفت: سیاه‌ترین پرونده‌های حقوق بشری در کل جهان برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959543/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA