حکمرانی دلار بر دنیا پایان یافته/ رشد اقتصادی ایران با عضویت در بریکس و شانگهای


تهران_ایرنا_عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه حکمرانی دلار بر اقتصاد دنیا پایان یافته است، گفت: عضویت ایران در پیمان‌هایی مثل شانگهای و بریکس نتیجه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و گامی مهم در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209410/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA