حکمرانی نو، راه تحقق ایران قوی در گام دوم انقلاب است


تهران-ایرنا-رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که راه تحقق ایران قوی در گام دوم انقلاب، حکمرانی نو است، گفت: حکمرانی نو یعنی مدیریت تحول و نوسازی روش‌ها با مراجعه به مبانی انقلاب اسلامی، تا کیفیت زندگی مردم را در جمهوری اسلامی به سطحی که در شأن آن‌هاست ارتقا بدهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062778/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA