حکم پورعباس سیاسی بود/حضور او منافع برخی را به خطر می‌اندازد


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس صدور حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش را سیاسی کاری دانست و گفت که با حضور پورعباس در راس این مجموعه، سود و منفعت عده‌ای به خطر می‌افتد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196104/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF