خاندوزی: انقلابی در واگذاری اموال بانک ها ایجاد می‌کنیم/ با مدیران متخلف برخورد می‌شود


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال خواهیم داشت و این شرط باقی ماندن مدیران در سمت های مدیریتی است.در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انقلابی در بهره ور کردن اموال بانک ها ایجاد خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962470/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86