خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی ارائه می‌شود


تهران- ایرنا- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مکلف شد خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم‌گری و کاروری سلامت را طبق برنامه هفتم توسعه ارائه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296853/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF