خیرین سازنده طرح‌های عمرانی تخفیف مالیاتی می‌گیرند


تهران- ایرنا- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، خیّرین سازنده طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) با توجه به میزان هزینه‌کرد در تکمیل طرح‌ها از تخفیف مالیاتی ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی برخوردار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296381/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF