دانشجویان دانشگاه آزاد در ثبت مقالات علمی با مشکل روبرو هستند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در ثبت مقالات علمی اظهار داشت: مشکل ثبت مقالات در مجلات معتبر علمی ملی جهانی از ایرادات اساسی و بسیار شکایت برانگیز این دانشگاه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159821/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF