دانشگاه آزاد نیازمند کوچک‌سازی است/ زمین، ساختمان و امکانات دانشگاه به فروش برسد


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با اشاره به اُفت کیفی دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد می‌تواند با راهکارهایی چون تجمیع واحدهای شهرستانی و فروش بقیه امکانات، زمین و ساختمان‌هایش در مسیر کسب درآمد برای ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی برای حل مشکلات کشور حرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200053/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87