دبیر کمیسیون امنیت ملی: دستاویز دشمن در جنگ رسانه‌ای وضعیت معیشتی است


مراغه- ایرنا- دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور به اصلاحات گسترده ساختاری و عملکردی در حوزه اقتصادی نیاز دارد، گفت: اقتصادمان در تراز انقلاب‌مان توسعه نیافته و بر همین اساس نیز دستاویز دشمن در جنگ رسانه‌ای علیه ما وضعیت معیشتی ملت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973428/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C