درج آگهی یا محتوای خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی جرم‌انگاری شد


تهران- ایرنا- با تصویب مجلس، درج آگهی یا محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروه های سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی ممنوع شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117155/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C