درخواست فرانسه از ایران برای میانجی‌گری در جنگ اوکراین/ایران؛ بازیگر تاثیرگذار در منطقه و جهان

ابوالفضل عمویی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به درخواست کشورهای اروپایی از جمله فرانسه  برای میانجی گری جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه جنگ بین روسیه و اوکراین گفت: این درخواست طرف مقابل فرصت جدیدی برای دستگاه دیپلماسی ایران است. چرا که غرب و آمریکا، ایران را به عنوان یک بازیگر بزرگ در منطقه و جهان شناخته اند و دست کمک به سوی ایران دراز کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: جمهوری اسلامی از ابتدای این بحران، مخالفت خود را با جنگ و خونریزی اعلام کرده بود. البته ایران ریشه این بحران را در توسعه طلبی ناتو می داند.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای جنگ اوکراین و روسیه، طرف های مقابل را به حل بحران در چارچوب حقوق بین الملل دعوت کرده است، یادآور شد:  مواضع هوشمند جمهوری اسلامی ایران در قبال روسیه و اوکراین سبب شده تا امروز ایران به عنوان یکی از کشورهایی که ظرفیت میانجیگری را دارد، مطرح شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران با پیمان آتلانتیک شمالی موافق نیست،اظهار داشت:  علی رغم این مواضع  طرف‌های درگیر بحران را به آرامش فراخوانده و معتقدیم که جنگ، راه حل پایان این درگیری نیست.

وی در خواست فرانسه از ایران برای میانجی‌گری را یک قابلیت برای دیپلماسی جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این فرصت باید به دقت مورد بررسی و توجه قرار بگیرد و اتخاذ مواضع معقول بین المللی، این ظرفیت را به کشور می دهد که نقش آفرینی های بزرگی در مسائل بین المللی ایفا کند و قطعا در تقویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم اثر گذار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84874262/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86