درخواست فرهنگیان در خصوص اجرای طرح رتبه بندی در حال بررسی است


اهواز- ایرنا- عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست فرهنگیان در خصوص اجرای طرح رتبه بندی هم اکنون توسط هیات‌های تخصصی وزارت آموزش و پرورش در دست بررسی است که امیدواریم این بررسی‌ها دقیق و شفاف انجام شود تا حقی از معلمان ضایع نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193974/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA