درخواست کنکوری رئیس کمیسیون آموزش مجلس از وزیر آموزش و پرورش


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، خواستار برگزاری ۳ تا ۴ آزمون ترمیم معدل برای داوطلبان آزمون سراسری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284771/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4