در جلسه غیرعلنی ارزی مجلس چه گذشت؟


تهران – ایرنا – مجلس شورای اسلامی در حالی روز سه شنبه برای بررسی نوسانات بازار ارز جلسه غیرعلنی تشکیل داد که از امروز با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، سیاست های جدید ارزی دولت اجرایی می شود تا نیاز ارز خدماتی نیز ساماندهی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036095/%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA