دستورکار هفتگی مجلس: طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش/ طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه


تهران- ایرنا-گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963799/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD