دست ایران در تجارت ‌خارجی باز شد/منابع مالی نفت و گاز به ملت بازگشت


تهران – ایرنا – عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دست ایران در حوزه تجارت خارجی بازتر شده است، گفت: گام فعلی دولت حرکت بسیار هوشمندانه برای رسیدن ملت به حق خود می‌باشد که این منابع از فروش محصولات نفتی و گازی کشور بدست آمده بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232490/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA