دفاع میرکاظمی از عملکرد بودجه‌ای دولت/ مجلس درآمدهای غیرواقعی را در بودجه افزایش ندهد

میرکاظمی با اشاره به تلاش دولت برای جبران این کسری بودجه گفت: دولت از مقام معظم رهبری مجوز خواست که ۲۰ درصد سهم صندوق به تملک و اشتغال اختصاص یابد و در بانک ها سپرده گذاری شده و چند برابر به اشتغال تخصیص یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935942/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه -۱۷ آبان- مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دولت در تحقق منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱، میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه  اظهار داشت: سال گذشته در نیمه دوم سال ۱۹ همت برای تبصره ۱۸ پرداخت شد این تبصره در دولت قبل هیچ عملکردی نداشت.

وی از نمایندگان خواست که به نکات دولت در مورد منابع بودجه توجه کنید و اظهار داشت: خواهش می کنیم در مجلس منابع درآمد های غیر واقعی بودجه را افزایش ندهید زیرا تحقق نمی یابد، عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ حدود ۳۴۰ همت بوده است. در سال 1401 هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی و حجم تولید نداشته‌ایم، چطور شما این در آمد را از ۳۳۰ به ۶۴۰ همت افزایش دادید!! این درآمد تحقق پیدا نمی کند، ما روی تحقق ۶۶ درصد این منابع حساب کرده ایم بنابراین  ۲۰۰ همت در این تبصره عدم تحقق داریم.