دهمین نشست بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس آغاز شد


تهران – ایرنا – دهمین نشست علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه(۱۰ مهرماه) به ریاست محمدباقر قالیباف با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245246/%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF