دهنوی: عدم تمدید قرارداد اساتید را «اخراج» فاکتور می‌کنند


تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: رسانه‌های معاند، عدم تمدید قراردادهای پیمانی برخی اساتید را به نام اخراج اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها فاکتور می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224414/%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF