دولت ایستاده بر اصول/ مرجع تخصصی بررسی پرونده هسته‌ای در مجلس کیست؟


تهران-ایرنا- خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هم در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در مذاکرات رفع تحریم‌ها از سوی دستگاه دیپلماسی و سازمان انرژی اتمی، به عنوان اصول غیرقابل تغییر، تعبیر می‌شود و کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس نیز به عنوان مسئول نظارت بر صحت اقدامات، این ایستادگی بر اصول را تأیید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157906/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3