دولت با ایجاد سامانه‌های شفافیت و نظارت، جولان دلال‌ها را گرفت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با ایجاد سامانه‌های شفافیت، ابزارهای نظارتی خود را بیشتر کرد تا قدرت نفوذ شبکه‌های دلالی را کاهش داده و سبب تنظیم‌گری در حوزه‌های اقتصادی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247049/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA