دولت برای تأمین تهاتری منابع طرح‌های وزارت جهاد لایحه دو فوریتی نوشت


تهران-ایرنا- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه 1401 به‌منظور پیش‌بینی احکام لازم و تکمیلی در خصوص تأمین تعهدات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به طرح‌های ملی و استانی به مجلس خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971290/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C