دولت جایگاه سازمان محیط زیست را ارتقا داد/ نقشه راه پروژه‌های عمرانی مشخص شد


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مصوبه اخیر دولت را در راستای ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست خواند و گفت: دولت با ابلاغ این مصوبه نقشه راه اجرای پروژه‌های عمرانی را تعیین کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223568/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C