دولت رئیسی، مردمی و به دور از تشریفات و تجملات است


تهران- ایرنا- عضو فراکسیون انقلاب مجلس گفت: دولت آیت‌الله رئیسی دولتی مردمی و به دور از تشریفات و تجملات است و در دو سال گذشته نیز توفیقات زیادی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217425/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA