دولت رشد تولید و مهار تورم را با مدیریت جهادی در بودجه ۱۴۰۳ عملیاتی می‌کند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با نگاه واقع‌گرایانه تدوین شده است و دولت تلاش می کند تا در این لایحه، رشد تولید و مهار تورم را با مدیریت جهادی عملیاتی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313743/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C