دولت سرسختانه از لایحه بودجه دفاع کند/نباید در برابر تغییرات منابع و مصارف عقب‌نشینی کرد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: نباید منابع و مصارف بودجه در مجلس افزایش یابد و برای لایحه بودجه منابع درآمدی غیرقابل تحقق و یا مشکوک الوصول در نظر گرفته شده و محل مصرف برای آن تعریف شود.

حسینی اظهار داشت: اگرچه نمایندگان نیت‌شان این است که رضایتمندی مردم را به دست آورند اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی منابع درآمدی پیش‌بینی شده محقق نشود و ما شاهد کسری اعتبارات باشیم این رضایتمندی جای خود را به نارضایتی می‌دهد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید در بودجه منابعی را ایجاد کرده و در نظر بگیریم که تحقق آن ۱۰۰ درصدی باشد نه اینکه برای منابع درآمدی که با اما و اگر میخواهند تامین شوند ما مصارفی را در نظر بگیریم و با این کار خود باعث ایجاد کسری بودجه فراوان در قانون بودجه شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943928/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA

سید کریم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به گزارش‌های سه ماهه دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه گفت: در زمان بررسی لایحه بودجه در سال‌های مختلف شاهد افزایش سقف اعتبارات بودجه هستیم که ثمره آن کسری اعتبارات در زمان اجرای قانون بودجه است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در زمان بررسی بودجه باید در برابر تغییرات در منابع و مصارف بودجه سرسختانه ایستادگی کند و از آنچه که در هیات دولت درباره لایحه بودجه تصویب شده دفاع کند از مواضع خود عقب‌نشینی نکند.