دولت سیزدهم به بخش تعاون نگاه حمایتی دارد

نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت گفت: نتایج بسبار مثبت اقدامات دولت سیزدهم در راستای تقویت بخش تعاون را در چند سال آینده شاهد خواهیم بود. ساختار اقتصای کشور نیاز به اصلاح دارد و از راهکارهای مهم در اصلاح ساختار اقتصادی توسعه بخش تعاون و واگذاری کارها به خود مردم است. 

دولت سیزدهم به بخش تعاون نگاه حمایتی  دارد
همایش معرفی تعاونی عای برتر مازندران 

وی اظهار داشت: دولت سیزدهم با ریاست آبت الله دکتر سیدابراهیم رئیسی که با شعار عدالت اجتماعی روی کار آمد، یکی از راهکارها را توجه و تقویت بخش تعاون می داند و طی یکسال گذشته نیز اقدامات موثری برای تحقق این مهم انجام داده است.

وی افزود: پس از تصویب طرح اصلاح ساختار نظام بانکی توسط نمایندگان مجلس و تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، به طور حتم مردم آثار و نتایج مثبت آن را در جامعه مشاهده خواهند کرد.

بابایی کارنامی اصلاح ساختار نظام بانکی را از اقدامات مهم و در دست اقدام نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و گفت: نظام بانکداری ما به معنای واقعی هیچ شباهتی به نظام بانکداری اسلامی ندارد، زیرا تسهیلات پرداختی توسط بانک ها هیچ سنخیتی با معیارهای اسلامی ندارد.

نظام بانکداری باید در تراز بانکداری اسلامی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی بابایی‌کارنامی روز چهارشنبه در هفدهمین همایش معرفی تعاونی‌های برتر مازندران افزود: عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاونی ها محقق می‌شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاح ساختار نظام بیمه ای کشور نیز تاکید کرد و با بیان اینکه پس از اصلاح ساختار نظام بانکی به سراغ اصلاح ساختار نظام بیمه ای خواهیم رفت، گفت: نظام بیمه ای کشور باید در خدمت تولید کننده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84873674/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF