دولت سیزدهم جلوی نفوذ امنیتی به بدنه حاکمیت را گرفت


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت سیزدهم با حمایت از وزارت اطلاعات جلوی نفوذ به بدنه حاکمیت را گرفت، تاکید کرد: امروز دستگاههای اطلاعاتی کشور جا یک چتر امنیتی قوی و موثر به وجود آورده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206195/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA