دولت سیزدهم در مدیریت آب موفق عمل کرده است


تهران-ایرنا- رییس کمیته آب کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع‌طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سیزدهم در بحث آب تاکنون موفق بوده و عملکرد مطلوبی داشته و به قول‌های خود در این حوضه بسیار پُرتَنش عمل کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188063/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA