دولت سیزدهم دیپلماسی انرژی در آب‌های فراسرزمینی را محقق کرد


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای نخستین‌بار توسعه دیپلماسی انرژی در آب‌های فراسرزمینی را محقق کردند، گفت: برخی منتقدان بدون توجه به عملکرد و اقدامات انجام شده در ونزوئلا،‌ وزارت نفت و عملکرد دولت را تخریب می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184890/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF