دولت و مجلس با تعامل قوی و سازنده روند بررسی لایحه بودجه را به اتمام می رسانند


تهران- ایرنا- نماینده مردم لاهیجان گفت:در شرایط حساس کنونی ضرورت دارد که  دولت و مجلس با تعامل قوی و سازنده روند بررسی لایحه بودجه را به اتمام برسانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995723/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87