دولت و مجلس به دنبال احیای ظرفیت‌های معطل در کشور هستند


تبریز – ایرنا – نائب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دولت و مجلس به دنبال حفظ وضعیت موجود در حوزه تولید و احیای ظرفیت‌های معطل در کشور هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958467/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF