دومین لیست انتخاباتی اصفهان برای مجلس شورای اسلامی اعلام شد
اصفهان – ایرنا – ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب ( اُمنا) شامگاه امشب لیست منتخب خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخاباتی اصفهان، جرقویه، هرند، ورزنه و کوهپایه را اعلام کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85383981/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF