دو فوریت لایحه یاداشت تعهدات ایران در سازمان همکاری شانگهای تصویب شد


تهران- ایرنا- تقاضای دو فوریت لایحه یاداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009046/%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8