دیدار امیرعبداللهیان و وزیر خارجه صربستان


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه و همتای صربستانی خود درباره موضوعات دوجانبه و مسائل بین الملل بحث و گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961185/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86