دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم به رشد تولید می‌انجامد


تهران-ایرنا-عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم بخصوص در توسعه روابط با همسایگان به رشد تولید و تحقق شعار سال کمک می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85062751/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF