دیپلماسی انرژی ایران با روسیه، ترکمنستان و قطر در دولت سیزدهم احیا شد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سایه سیاست ها و عملکرد دولت سیزدهم دیپلماسی انرژی ایران با روسیه، ترکمنستان و قطر تقویت شد، گفت: توسعه همکاری‌ها در حوزه انرژی، ریلی و جاده‌ای از مهمترین همکاری‌های تهران و مسکو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056460/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85