دیپلماسی عزتمندانه موجب آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران شد


تهران- ایرنا_ عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب در مجلس ضمن قدردانی از اقدامات دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی گفت: دیپلماسی عزتمندانه باعث آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از منابع ایران شده که به کشور بازگردانده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85232425/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86