ذوالنور: صهیونیست‌ها تهدید علیه بشریت هستند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:رژیم صهیونیستی و صهیونیست بین الملل با توجه به ماهیت منحوس و رذالت ابدی شان فقط یک تهدید برای مسلمان‌ها و عرب‌ها نیستند بلکه همه بشریت را تهدید می‌کنند و یک تهدید جهانی هستند و به هیچ اصل دینی، مذهبی و انسانی و هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی نیز اعتقادی ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299037/%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF