رئیسی: دولت و مجلس یک ماموریت دارند/شرط موفقیت همکاری و همدلی است


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور گفت: شرط موفقیت ما همکاری، همدلی و همراهی مجلس و دولت است زیرا ما هر دو یک ماموریت و اهداف مشترک و واحد برای رفاه مردم و رفع مشکلات دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313077/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C