رئیس جمهور لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس کرد


تهران – ایرنا – آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور پس از ارایه گزارشی محورها و جهت گیری دولت در بودجه آینده، لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979126/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF