رئیس جمهور: نمایندگان امکان ادامه خدمت فاطمی امین را فراهم کنند

رئیس جمهور تصریح کرد: با توجه به اقدامات مثبت دوره یک ساله و برنامه تحولی پیش بینی شده از سوی وزیر محترم در حوزه های صنعت معدن و تجارت، انتظار دارم نمایندگان با آرای خویش امکان ادامه خدمت این مدیر پاکدست و پرکار و تحولی را فراهم نمایند تا انشاءالله با برخورداری از این حمایت و اعتماد و بهره گیری از دیدگاههای تخصصی و نقدهای سازنده نمایندگان بویژه درخواست کنندگان استیضاح، با روحیه مضاعف بهبود و ارتقای این وزارتخانه مهم و اثرگذار را پیگیری نمایند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929324/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه – 10 آبان – که به بررسی تقاضای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اختصاص دارد، پیش از آغاز دفاع وزیر از عملکرد خود اعلام کرد: رییس جمهور به صورت شفاهی و کتبی به مجلس اعلام کردند که قصد حضور در جلسه امروز را داشته است اما به علت سفر نخست وزیر ارمنستان به تهران این امکان فراهم نشده است.

در ادامه، سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای بیان دفاعیات و توضیحات از عملکرد خود در این وزارتخانه در جایگاه سخنران حضور یافت و ابتدای سخنان خود، متن نامه رییس جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس را قرائت کرد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور در این نامه با قدردانی از همراهی نمایندگان مردم در مجلس با دولت مردمی و تاکید بر شان، جایگاه و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی ، تاکید کرد: تمایل داشتم برای تبیین برنامه ها و اقدامات فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت شخصا در جلسه شرکت نمایم اما به جهت همزمانی جلسه با سفر رسمی و دو جانبه نخست وزیر ارمنستان به تهران و میزبانی اینجانب و اهمیت این سفر در روابط دو جانبه و منطقه ای، امکان حضور این جلسه فراهم نشد.پ