رئیس دیوان محاسبات: اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت سیزدهم است


اهواز – ایرنا – رئیس کل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت سیزدهم است، گفت: وضعیت معیشت مردم باید در این اصلاح اقتصادی مدنظر باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85383596/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85