رئیس سازمان بورس: به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه به هیچ وجه به دنبال رانت برای یک صنعت خاص نیستیم، درباره وضعیت بورس توضیحاتی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175207/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85