رئیس مجلس: اقتصاد باید مردمی‌سازی شود‍‌


بیرجند- ایرنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجازه دهیم مردم در اقتصاد حضور پیدا کنند و به عبارتی اقتصاد باید مردمی‌سازی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121712/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF