رئیس مجلس: کارآفرینان پیشقراولان تولید ثروت در کشورند


تبریز – ایرنا – رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارآفرینان پیشقراولان تولید ثروت در کشور هستند، گفت: تولید بدون رانت موفق خواهد بود و تولید رانتی محکوم به شکست است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094168/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF