رئیس کل دیوان محاسبات کشور:‌ برای صیانت از «بیت المال» خط قرمزی نداریم


تهران – ایرنا – رئیس کل دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم افزایش حساسیت نسبت به حفظ «بیت المال» در همه دستگاه‌های کشور افزود: برای صیانت از «بیت المال» هیچ خط قرمزی نداریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045038/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2%DB%8C